CÁCH PHỐI MÀU SƠN NHÀ HỢP VỚI MỆNH HỎA

Tin Tức

Tin Tức

CÁCH PHỐI MÀU SƠN NHÀ HỢP VỚI MỆNH HỎA

Ngày đăng : 14/10/2018 - 6:16 AM

Mệnh Hỏa gồm có những năm sinh:

-              Giáp Tuất – 1934, 1994

-              Đinh Dậu – 1957, 2017

-              Bính Dần – 1986

-              Ất Hợi – 1935, 1995

-              Giáp Thìn – 1964

-              Đinh Mão – 1987

-              Mậu Tý – 1948, 2008

-              Ất Tỵ – 1965

-              Kỷ Sửu – 1949, 2009

-              Mậu Ngọ – 1978

-              Bính Thân – 1956, 2016

-              Kỷ Mùi – 1979

CÁCH PHỐI MÀU SƠN NHÀ HỢP VỚI MỆNH HỎA